Slide background
Slide background
Slide background

hành trình "5-1-5" của IPL

Mô hình giáo dục của IPL

IPL không chỉ là tên của một chương trình đào tạo,
tên của một mô hình giáo dục (giáo dục khai phóng), mà còn là
tên của một nền văn hóa, nền văn hóa rất riêng có của IPL.

Nếu như Harvard có "Lời thề MBA / MBA Oath"
thì ở đây, chúng tôi có "Lời thề IPL / IPL Oath"

Lời thề IPL

3 câu chuyện truyền thống của IPL

Câu chuyện
"Gà đại bàng"

Xem thêm

Câu chuyện
"Sao biển"

Xem thêm

Câu chuyện
"Rời hang"

Xem thêm

Một vài sự kiện của IPL

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH

KỶ NIỆM 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG IPL

SỰ KIỆN KỶ NIỆM 10 NĂM HỌC BỔNG IPL

PHÓNG SỰ VỀ IPL